Att vara duktig är bra – jag har skrivit det förut. I dag lyckas flickor generellt sett bättre än pojkar i skolan – de skaffar sig i högre utsträckning de mest attraktiva utbildningarna som läkare, jurist, arkitekt, psykolog, civilekonom och liknande. Klart att detta på lång sikt ger framgång och då tänker jag alls inte [...]