Vidga vyerna

Vi ser alla världen olika och det finns inte rätt eller fel. Detta med hur olika vi uppfattar vår omvärld framstår särskilt tydligt när jag reser på studieresor med olika chefsgrupper. Vi ser och uppfattar miljöer och händelser så olika. Då är vi ändå en grupp med relativt lika utbildning, likartat bakgrund och chefsjobb på [...]

Kulturella upplevelser utvecklar ledarskapet!

Intervjuades nyligen om vad jag tycker om olika ledarskapsutbildningar och vilka effekter de ger. Finns klart bra sådana, men dessvärre också många bristfälliga. Forskning har gett stöd för att kulturella upplevelser bidrar till utveckling. Redan på 70- talet visade resultat från Stanford University att läsandet av skönlitteratur hade en positiv effekt på studenternas utveckling. I [...]

”Management by walking around”

I mitt vanliga jobb med forskning och ledarutveckling arbetar jag ofta med ledningsgrupper, inte minst med sjukhus- och regionledningar runt om i Sverige. Genom åren har jag också haft förmånen att genomföra flera forsknings- och utvecklingsprojekt i andra länder. En intressant erfarenhet är att i många länder har jag sett att den allra högsta ledningen, [...]