Båstad Seafood – en fantastisk tillgång på Bjäre

Vi på Bjäre är lyckligt lottade på många sätt. Underbar natur- havet - men också fina små samhällen och framförallt ett suveränt utbud av det mesta med tanke på att vi bor i en liten landsortskommun med Båstad som vår största tätort. Själv är jag glad att vi har så många små butiker som specificerat [...]