Självbild och andras bild

Uppfattar omgivningen dig på samma sätt som du själv? Eller är det något du tror utan att riktigt veta? Jag har själv jobbat med chefsutvärderingar inom otaliga verksamheter. Chefen skattar sig själv i ett antal egenskaper och beteenden/ medarbetarna skattar också sin chef i samma egenskaper/ beteenden - sedan räknar jag fram ett medelvärde och [...]