Lycka och gener

Förra blogginlägget handlade om forskning som visar att huruvida vi ser en mening med livet eller inte kan sökas i våra kromosomer - man har till och med funnit de specifika kromosomparen - spännande - eller hur? Vad är det då som ger livet mening? Här varierar naturligtvis svaren och vi ser olika mening med [...]