Värdighet- självbehärskning – förlåta och att aldrig ge upp

Nyligen sett en berörande serie om Nelson Mandela. Det har skrivits sida upp och sida ner om denne man - spelats in en rad filmer men verkligheten överträffar dem alla. Många av hans ledord som att visa värdighet kan enkelt översättas till varje människas vardag och liv - att veta sitt eget värde - men [...]