Optimism smittar av sig

Optimism - en positiv livssyn och tilltro till att det mesta fixar sig hänger samman med en god självkänsla - tilltro till den egna förmågan men också med empati - tolerans och omtanke. Optimistiska personer är ofta omtyckta och det mesta löser sig för dem! Optimisten tror på sig själv och det han eller hon [...]