Glöm inte bort att bemöt andra som du själv vill bli bemött

Det gamla budordet håller bra än i dag och livet igenom. Förvånas ibland över hur många människor som tycker sig bli illa bemötta i allt från butiker - restauranger - på arbetsplatser - i skolan - och så vidare. I den butiken är de inte alls trevliga eller på det kaféet är de otroligt nonchalanta [...]