Den som går sin egen väg genom livet behöver ingen karta

Det är både bekvämt och enkelt att följa andras tyckanden över livet, vad och hur man ska göra olika saker och så vidare. Dock är det sällan, kanske aldrig som följarna vare sig förändrat världen eller bidragit till utveckling. De blir också enkla att ersätta – det finns ju så många nästan likadana. Man gör [...]