Kan du leda dig själv eller låter du andra styra över ditt liv?

Den som inte kan leda sig själv blir ofta styrd av andra. Redan i barndomen syns att barn med god självkänsla inte låter sig ledas. Barn med svagare självkänsla blir däremot styrda, ikläder sig offerrollen som sedan många gånger följer dem genom livet. Jag träffar vuxna som på fullt allvar säger att min man/fru tycker [...]