Att våga gå sin egen väg

Att våga gå sin egen väg ligger nära självständighet som sannolikt påverkas av såväl miljön som personligheten. Vad kännetecknar en självständig person? En självständig person tänker själv, men lyssnar gärna till andra. Hon vet att hon kan ha fel och medger det utan att fastna i prestige. Det är också en individ som inte har [...]