Man har alltid ett val

Under ett liv gör en människa många olika val – en del rätt och andra kanske mindre rätt. Vissa har svårt att välja. ”Jag kan inte bestämma mig”, men även att inte välja är ett val. Andra fattar sina beslut blixtsnabbt. En del tycks alltid fatta ”fel” beslut och ångra sina beslut, medan andra aldrig [...]