Självkänsla och integritet – viktiga nycklar för välbefinnande!

Man pratar ofta om självkänsla och min erfarenhet är att en god självkänsla är avgörande för det inre välbefinnandet. Det handlar om att våga se vem man är innerst inne och att acceptera den man är. Vara äkta och våga vara sig själv. Inte lika ofta som man hör ordet integritet. Integritet, att vara en [...]