Att våga är att vinna!

Friskt vågat – hälften vunnet är ett ”gammalt” ordspråk – och så sant. Om man aldrig vågar prova så kan man heller aldrig lyckas. Många oroar sig för vad omgivningen ska säga vid ett eventuellt misslyckande. Tänk om det inte går? Vad ska folk säga? Även de mest framgångsrika personer har ofta stött på hinder [...]