Om inte du tror på det du gör – vem ska då tro på det?

Om man inte tror på sig själv och det man gör så utstrålar man en osäkerhet. Bristen på självförtroende återspeglas i kroppshållning och hela ens agerande. Självförtroende, en viktig del av självkänslan, kan inte köpas med hjälp av ett ”klick” på nätet. Självkänslan är komplex, kommer inifrån och är en kombination av gener, uppfostran, men [...]