Inspiration & Kreativitet

En del människor tycks bli inspirerade och engagerade av det mesta medan andra har svårt att hitta en källa till skapande. Flow är eftersträvansvärt och kan komma när man minst anar det. Att vänta på inspiration är däremot sällan särskilt givande om man vill nå resultat. Det finns olika metoder och hjälpmedel för att skapa [...]