Att nå den inre lyckan

Vem drömmer inte om att nå den där djupa lyckan som inte alls beror på pengar och andra yttre faktorer? Trots att både forskning och erfarenhet visar att lyckan inte nås genom yttre statussymboler som ett elegant designhem, tjusiga kläder, smycken eller klockor så tycks många i västerlandet sträva efter detta. Ju mer pengar man [...]