Mod

Hur många människor låter inte rädslan hindra dem från att leva sitt liv fullt ut? Tänk om jag inte kan, tänk om jag misslyckas och så vidare. Lika bra att klamra sig fast vid tryggheten, att inte våga. Mod kan handla om allt från att våga kasta loss och beträda okänd mark till att känna [...]