Kulturella upplevelser utvecklar ledarskapet!

Intervjuades nyligen om vad jag tycker om olika ledarskapsutbildningar och vilka effekter de ger. Finns klart bra sådana, men dessvärre också många bristfälliga. Forskning har gett stöd för att kulturella upplevelser bidrar till utveckling. Redan på 70- talet visade resultat från Stanford University att läsandet av skönlitteratur hade en positiv effekt på studenternas utveckling. I [...]