Förtroendefulla kundrelationer – grunden för ett hållbart varumärke!

Bloggade för en tid sedan om förtroende mer generellt. Förtroende är A & O för att skapa bra och långvariga kundrelationer. Har jag sagt att jag ska leverera en produkt eller ett material vid en viss tidpunkt så ska det också ske. Det ska göras på ett bra sätt. Integriteten är viktig – att gå [...]

Att bygga förtroende tar tid, men det kan raseras på några sekunder

Att skapa förtroende i relationen med andra människor görs inte av sig själv. Det handlar om förtroendet i nära relationer, mellan föräldrar och barn, mellan en själv och ens partner, men också med vänner och i affärsmässiga relationer. Det tar lång tid att bygga tillit och förtroende. Redan i relationen med det lilla nyfödda barnet [...]