Optimisten och pessimisten

Pessimisten ser problem i det mesta - omvärlden - jobbet - arbetskamrater och i andra relationer - alltid är det något som är fel - någon som dum eller liknande! Optimisten ser i stället möjligheter - överser med såväl egna som andras brister - är nyfiken på världen och alla dess möjligheter! Gener förklarar en [...]