Fem tips på hur man kan använda sin duktighet så den blir en tillgång

Fick frågan, hur man kan använda sin duktighet som något positivt, av SvD: s reporter när jag intervjuades om den nya boken Duktig flicka – en snara runt halsen eller vägen till framgång? Jag har träffat dom så många gånger. De duktiga flickorna som har sin duktighet som en snara runt halsen i stället för [...]