Myten om lycka

Många gånger tror vi att pengar, framgång i arbetslivet och i andra sociala sammanhang gör oss lyckliga. Spännande forskning visar i stället att lycka kommer först – lyckliga människor är mer framgångsrika och har större chans att höja sin inkomst. Det blir en uppåtgående spiral – människor som upplever sig lyckliga känner sig ofta mer självsäkra, [...]

Ömsesidighet – en nyckel till framgång på livets sociala scen

Redan när jag utbildade mig till psykolog så läste vi om ”the law of reciprocal behavior”.  Vad handlar den teorin om? Jo, att ömsesidighet gäller i alla sociala sammanhang. När socialiseringen fungerar på ett bra sätt lär vi detta redan som spädbarn. Den lilla babyn ler och mamman eller pappan besvarar leendet med ett leende. [...]

Stärk din självkänsla genom att umgås med dem som vill dig väl

Självkänsla är grunden för att en människa ska bli framgångsrik. Då menar jag alls inte rik och berömd utan framgångsrik med sig själv. Bra självkänsla syns direkt bekräftar både ungdomar och vuxna. Man märker det bland annat på karisma och kroppsspråk, men också på att personer med en god självkänsla får andra att må väl. [...]

Du kan aldrig ändra på någon annan – bara på dig själv!

Många verkar tro att de kan ändra på andra människor. Det är en omöjlighet. Du kan leda hästen till vattnet, men inte tvinga den att dricka. Samma sak när det handlar om människor. Däremot kan man genom att själv förändras möta andra reaktioner från omgivningen. Har märkt att en del upplever sig bli dåligt bemötta [...]