Empati och lycka

Visst är det spännande att forskning ger stöd för att människor som känner med andra, försöker sätta sig in i en annans situation, är empatiska och bryr sig om andra också är lyckligare. När vi är snälla blir vi helt enkelt glada! Egoism och att bara bry sig om det egna välbefinnandet må ge pengar och [...]